Resveratrol uit rode wijn doet misschien toch wat de fans er van verwachten. In elk geval blijkt er een achterliggend moleculair mechanisme te bestaan dat het vermeende anti-verouderingseffect kan verklaren, meldt opperresveratrolgoeroe David Sinclair deze week in Science.

Dat effect zou dan moeten zijn dat SIRT1 wordt geactiveerd, een enzym dat acetylgroepen verwijdert van eiwitten die iets met veroudering te maken hebben. Tien jaar geleden baseerde Sinclair hier een bedrijf genaamd Sirtris op, dat vervolgens voor een godsvermogen door farmagigant GlaxoSmithKline werd opgeslokt.

Het pijnlijke was alleen dat de proefjes achteraf alleen reproduceerbaar bleken wanneer de te deacetyleren eiwitten waren voorzien van een fluorescent label. De verdenking rees dat dat label in de praktijk méér deed dan de resveratrol.

Sinclair denkt nu te weten wat er aan de hand is. Zoals hij al een beetje verwachtte gaat het niet om het label op zich, maar om de vorm er van. Natuurlijke eiwitten die niet gelabeld zijn maar op een heel bepaalde plek wel een tryptofaanbouwsteen hebben zitten met een relatief dikke, hydrofobe ‘staart’, kunnen eveneens als cofactor dienen. In combinatie met resveratrol trekken ze de structuur van SIRT1 dusdanig scheef dat dat enzym zijn knipwerk kan gaan doen.

Of dat knipwerk nou echt helpt tegen veroudering, wordt door deze studie overigens nog steeds geen spat duidelijker.

bron: Science, news@nature, C&EN

Onderwerpen