De mens kan nooit het product zijn van ‘intelligent design’. Daar is het ontwerp domweg niet intelligent genoeg voor, zo claimt de Californische evolutiegeneticus John Avise. Een door hem geschreven overzicht van alle fundamentele constructiefouten in het menselijk genoom verschijnt later deze week op de website van PNAS.

Zoals bekend houdt ‘intelligent design’ in dat de natuur veel te complex is om uit zichzelf te zijn geëvolueerd, en dat God het proces dus op z’n minst actief moet hebben gestuurd. Volgens Nature-columnist Philip Ball, die het stuk kennelijk al gelezen heeft, staan de gelovigen nu voor een pijnlijk dilemma. Want als je beweert dat God volmaakt is, hoe kun je het dan maken om Hem (of Haar) dergelijk knoeiwerk in de schoenen te schuiven?

 

Darwinisten die beweren dat de natuurlijke selectie ook zonder God in staat is om perfecte producten te scheppen, kunnen trouwens ook beter hun mond houden.

 

Als voorbeeld van een ernstige ontwerpfout noemt Avise de moeite die allerlei regelmechanismen voortdurend moeten doen om fouten bij de expressie van genen te repareren, bijvoorbeeld door mislukt mRNA te onderscheppen. Ook het grote aantal min of meer overbodige duplicaatgenen, die bij elke celdeling opnieuw moeten woprden gedupliceerd, is voor Avise een schoolvoorbeeld van inefficiëntie. En het fenomeen van genen die van het ene naar het andere chromosoom kunnen overspringen, slaat al helemaal nergens op.

 

What Intelligent Designer would make such a botch?”, aldus de auteur.

 

Op basis van Darwins theorieën kun je dit soort stommiteiten veel beter verklaren. Natuurlijke selectie kijkt niet verder dan de huidige generatie lang is, en heeft dus de neiging om blind doodlopende wegen in te slaan wanneer dat op korte termijn voordeel oplevert.

 

Ball tekent er wel bij aan dat we nog veel te weinig weten van genetica en dat sommige van die ‘stomme fouten’ wel eens een hoger doel zouden kunnen dienen. Op het ‘junk-DNA’ heeft de biologie zich tenslotte ook jarenlang totaal verkeken.

 

Hij verwacht echter niet dat de mens ooit als ‘goed ontwerp’ te boek zal gaan staan. Daarvoor is het aantal fouten simpelweg te groot.

 

bron: naturenews

Onderwerpen