Biomarkers op te sporen in ongezuiverd bloed

Met een combinatie van nanosensoren en een selectief nano-voorfilter kun je de concentratie van een biomarker bepalen in een bloedmonster dat geen enkele voorbewerking heeft ondergaan. Met deze techniek kan elke huisarts in principe de diagnose kanker stellen, zo claimen Eric Stern (Yale University) en collega’s op de website van Nature Nanotechnology.

Nanosensoren bestaan al langer maar tot nu toe werken ze alleen onder lab-omstandigheden, met monsters die niet al te veel verstorende componenten bevatten en die zijn opgelost in een zeer zuivere buffervloeistof. Onbewerkt bloed veroorzaakt zó veel ruis dat je een betrouwbaar meetsignaal wel kunt vergeten.

Vandaar dat de Amerikanen nu een lab-op-een-chip hebben ontwikkeld dat de biomarkers, die je wilt hebben, eerst tegenhoudt in een soort filter. Nadat de rest van de bloedcomponenten is weggespoeld, laat je er alsnog een zuivere buffervloeistof doorheen lopen die de biomarkers meeneemt naar de eigenlijke nanosensor.

Bijkomend voordeel is dat het filter tevens de biomarkers concentreert zodat de detectielimiet veel lager wordt. Terwijl je vroeger blij mocht zijn met een kwalitatieve detectie, kun je nu hele lage concentraties ook kwantitatief meten met een acceptabele foutmarge.

De onderzoekers hebben het aangetoond door twee specifieke kanker-antigenen (een voor prostaat- en een voor borstkanker) kwantitatief te meten in 10 microliter bloed.

Bijkomend voordeel is dat de hele procedure minder dan 20 minuten kost, terwijl je nu nog dagen op de uitslag uit het lab moet wachten.

bron: Yale

Onderwerpen