Stront van melkkoeien bevat verrassend veel genen die te maken hebben met antibioticaresistentie. Als bodembacteriën ze oppikken kun je problemen krijgen, stellen Yale-onderzoekers binnenkort in het onlinetijdschrift mBio.

Het zwarte scenario is dan dat de koemest wordt gebruikt op grond waar groente op wordt gekweekt. Bacteriën hebben van nature de neiging om fragmenten ‘vreemd’ DNA at random in te bouwen in hun eigen genoom onder het motto ‘wie weet waar het goed voor is’. De resistentie kan dus meeliften met de groente en in de menselijke voedselketen terechtkomen, en daar uiteindelijk een soort ‘verrijken’ die schadelijk is voor de mens. In het ergste geval heb je er zo een geheel nieuwe ziekenhuisbacterie bij.

Fabienne Wichmann en collega’s kwamen er achter door al het DNA te isoleren uit vijf koeienvlaaien en het door de sequencer te halen. ‘Verdachte’ genen monteerden ze een voor een in E.coli om te zien of die bacterie inderdaad ergens resistent tegen werd.

Zo vonden ze in totaal 80 genen die resistentie veroorzaakten tegen bètalactamen, aminoglycosides, tetracycline of chloramfenicol. Zeker driekwart daarvan was helemaal nieuw of leek alleen in de verte op reeds bekende resistentiegenen.

In welke koeiendarmbacterie ze precies zijn geëvolueerd, kom je op deze manier niet te weten. Maar het doet er ook niet zoveel toe.

Voorlopig lijkt de kans heel klein dat deze genen daadwerkelijk kwaad kunnen voor de mens, maar de onderzoekers raden aan om het verschijnsel koeienvlaai voortaan beter in de gaten te houden. Temeer daar vijf vlaaien veel te weinig is voor een echt representatieve steekproef - wie weet wat er allemaal in ándere vlaaien zit?

bron: American Society for Microbiology

Onderwerpen