Druppeltje van vijf moleculen

Het kleinst mogelijke druppeltje zoutzuur bestaat uit precies één HCl en vier H2O. Dat meldden onderzoekers van de Ruhr-Universität Bochum in Science van 19 juni.

De onderzoekers brachten de moleculen bij elkaar in een druppeltje onderkoeld helium, bij 0,37 K. Via hoge-resolutie massaselectieve infraroodlaserspectrometrie konden ze aantonen dat de eerste 3 watermoleculen alleen maar om het HCl-molecuul heen gaan zitten zonder verder iets te doen.

Pas op het moment dat er een vierde H2O bijkomt, treedt protonenoverdracht op en krijg je H3O+ en Cl-.

Theoretische berekeningen hadden al eerder aangetoond dat bij dergelijke temperaturen alleen een chemische reactie mogelijk is als gevolg van aggregatie: de moleculen moeten zich één voor één bij de rest voegen. Dat het echt zo werkt, is nu dus experimenteel bevestigd.

bron: Ruhr-Universität

Onderwerpen