Drie Nederlandse universiteiten investeren samen in een neutronenmicroscoop. NWO draagt 2,3 miljoen euro bij aan het zogeheten LARMOR-project, zo melden de TU Delft, de RU Groningen en de TU Eindhoven in misschien wel het eerste gezamenlijke persbericht uit hun geschiedenis.

Het achterliggende idee is dat neutronen elektrisch niet geladen zijn en zich dus niets aantrekken van de elektronenwolken rond atomen. Op die manier moet je in materialen kunnen ‘inzoomen’ tot de atoomkern zelf.

LARMOR haakt aan op het ISIS-project, dat gesitueerd is in het Rutherford Appleton Laboratory bij Oxford. De Britten beschikken daar over een neutronenbron en steken zelf ook 6 miljoen euro in de neutronenmicroscoop.

De Nederlandse bijdrage komt neer op een uitbreiding van het Britse instrument, waardoor straks op meerdere manieren kan worden gemeten en de mogelijkheden sterk worden verruimd. In ruil daarvoor mogen Nederlandse onderzoekers de microscoop de komende 10 jaar voor eenderde van de tijd gebruiken.

De NWO-bijdrage maakt overigens deel uit van een subsidieronde van het programma Investeringen NWO-groot. In totaal werd 15,5 miljoen uitgedeeld; zie hier voor de complete lijst.

bron: TU Delft

Onderwerpen