Wo- en hbo-studenten zijn een handtekeningenactie gestart om meer aandacht voor duurzaamheid in hun curriculum te krijgen. Op 10 oktober wordt de oogst symbolisch overhandigd aan een delegatie van de onderwijsbesturen, meldt de organiserende studentenorganisatie Morgen in een persbericht.

De initiatiefnemers stellen dat ze in hun opleidingen nu nog veel te weinig aandacht voor duurzaamheid terugzien.

Het door hen opgestelde ‘Manifest van Morgen’ omvat een tienpuntenplan dat de bestuurders binnen 4 jaar zouden moeten realiseren. Het komt er op neer dat duurzaamheid in elk curriculum moet worden ingebed, dat het op z’n minst een eerstejaarsvak moet worden, dat de competenties kritisch denken en systeemdenken worden bevorderd. en dat studenten die extra hun best doen een ‘duurzaamheidsaantekening’ in hun diploma moeten kunnen krijgen.

Ook moet er een onafhankelijke commissie komen die checkt of de opleidingen wel voldoende hun best doen op onderwijs- en onderzoeksgebied.

De overhandiging is op 10 oktober tijdens een evenement in het Utrechtse Academiegebouw. Aanwezig zijn onder meer de plaatselijke rector magniicus Bert van der Zwaan, de tot de duurzaamheid bekeerde ex-premier Jan Peter Balkeneinde en de dito bankier Herman Wijffels.

Zie ook Twitter.

bron: Morgen

Onderwerpen