Oppervlak Titan bedekt met vloeibare brandstof

Minstens één van de donkere plekken op de Saturnusmaan Titan bevat vloeibare koolwaterstoffen. Metingen met de infraroodspectrometer van de Cassini-sonde hebben onomstotelijk aangetoond dat er ethaan in zit, zo meldt NASA.


Eerder was alleen maar vastgesteld dat er honderden donkere vlekken te zien waren op het maanoppervlak. Of dat vloeistof was of donker gesteente, was nog even de vraag. Van één meer, met een oppervlak van 20.000 vierkante kilometer, staat nu vast dat het echt een meer is.

Dat er zeeën van methaan, ethaan en andere koolwaterstoffen bestaan op Titan, was al eerder voorspeld. De atmosfeer van de maan bestaat voor 95 procent uit stikstof en voor de rest uit methaan. Grotere koolwaterstofmoleculen kunnen gemakkelijk ontstaan door chemische reacies in die atmosfeer, en bij de heersende temperaturen kunnen die zowel als gas aanwezig zijn, als in vloeibare vorm.

bron: JPL, Associated Press

Onderwerpen