Modderwater wordt een stuk minder troebel als je er wat keukenzout bij doet. Je proeft het nauwelijks en het verkleint de kans op diarree spectaculair, claimen Brittney Dawney (Queen’s University, Canada) en Joshua Pearce (Michigan Technological University, VS) binnenkort in het Journal of Water, Sanitation, and Hygiene.

Dat zout dient dan als voorbehandeling voor ‘solar water disinfection’, afgekort SODIS, een uiterst simpele desinfectiemethode die al jaren door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt aanbevolen voor derdewereldlanden. Doe water in een transparante plastic fles en zet die 6 uur in de volle zon. Door de combinatie van hitte en uv-licht worden pathogenen, die diarree zouden kunnen veroorzaken, bijna allemaal gedeactiveerd.

Probleem is dat dit alleen afdoende werkt wanneer het water helder is, zodat de pathogenen zich niet achter modderdeeltjes kunnen verstoppen.

Dawney en Pearce hebben nu ontdekt dat natriumchloride een verrassend effectief flocculatiemiddel voor zulke modderdeeltjes is. Het werkt het beste wanneer de modder bestaat uit bentonietklei; met kaoliniet en illiet gaat het wat minder goed. Eventueel zou je het proces een handje kunnen helpen door wat extra bentoniet toe te voegen; de flocculatie werkt sowieso het beste wanneer de beginconcentratie modder tamelijk hoog is.

De maximale hoeveelheid NaCl is 1.500 mg/l. Na afloop van de flocculatie blijft dan minder dan 600 mg/l Na+in het water achter, wat ongeveer het maximum is dat nog geschikt is voor menselijke consumptie. Je proeft het dan nog wel, maar volgens de onderzoekers is het altijd nog beter dan ongezouten water drinken en diarree krijgen.

Trouwens, een sportdrankje als Gatorade bevat óók 460 mg/l Na+.

bron: Michigan Technological University

Onderwerpen