Beschadigd ruggenmerg wellicht te spalken

Koolstofnanobuisjes vormen niet alleen een prima substraat voor neuronen, ze nemen tevens een deel van de signaaltransmissie over. Dat stelden Zwitserse onderzoekers in een posterpresentatie, gehouden tijdens het jaarcongres van de Society for Neuroscience.

Vorig jaar publiceerde de groep van Michele Giugliano (EFPL, Lausanne) al dat neuronen een grotere elektrische activiteit vertonen wanneer ze op een netwerk van nanobuisjes worden gekweekt. Inmiddels hebben ze vastgesteld dat dit komt doordat de nanobuisjes, die van nature elektriciteit geleiden, de neuronen als het ware kortsluiten.

De onderzoekers gaan nu proberen of ze met een ‘scaffold’ van nanobuisjes daadwerkelijk de ruggenmergzenuwen van een rat kunnen repareren. Ook dromen ze hardop van elektroden, gecoat met nanobuisjes, die in de hersenen worden ingebracht voor ‘deep brain stimulation’.

Tijdens dezelfde sessie toonde een andere poster overigens aan dat je moet uitkijken met die nanobuisjes. Ze worden vaak gekweekt met behulp van metalen als katalysator, en die metalen zijn er niet altijd even goed uit te wassen.

Onderzoekers van Brown University (Providence, Rhode Island) hebben aangetoond dat yttriumresten in nanobuisjes daadwerkelijk de signaalfunctie van neuronen kunnen onderdrukken. “Meestal denken mensen dat zulke metalen niet aanwezig zijn in biologisch relevante concentraties, maar dat is dus wél zo”, aldus co-auteur Lorin Jakubek.

bron: Naturenews

Onderwerpen