De milieuvergunningen voor drie nieuwe kolencentrales in Eemshaven en op de Maasvlakte hadden niet verleend mogen worden. Dat vindt in elk geval de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. Voorlopig gaat het alleen om een advies, maar het Hof neemt zulke adviezen meestal wel over.

De centrales van E.on, Electrabel en RWE/Essent zijn al een tijdje in aanbouw. Onduidelijk is wat er gebeurt als ze inderdaad geen recht op een milieuvergunning blijken te hebben.

 

De vergunningen in kwestie dateren uit 2007 en 2008. Milieuorganisaties, waaronder Greenpeace Nederland en de Stichting Natuur en Milieu, gingen er tegen in beroep bij de Raad van State. Die besloot vervolgens te vragen om een uitspraak van het Europese Hof.

 

De advocaat-generaal stelt nu dat de Nederlandse stikstofoxide- en zwaveloxide-emissies nu al boven het nationale emissieplafond zitten, dat ooit in Europees verband is afgesproken. Zet je die kolencentrales er ook nog bij, dan komt ons land nog verder boven die norm uit.

 

Met andere woorden: die vergunningen mogen pas worden afgegeven als elders de emissies fors worden beperkt.

 

Over de CO2-uitstoot van die kolencentrales, die zo mogelijk nog controversiëler is, heeft de advocaat-generaal het dan nog niet eens gehad.

 

bron: Greenpeace

Onderwerpen