In 2020 moeten Nederlandse melkkoeien 30 procent minder methaan uitstoten. Een hoogleraar, vijf aio’s en twee postdoc gaan de komende 4 jaar uitzoeken hoe dat moet, meldt het Top Institute Food and Nutrition in een persbericht.

Die reductie is gewenst in het kader van de verduurzaming van de zuivelsector. Methaan is als broeikasgas 25 keer krachtiger dan CO2, en ruim de helft van de Nederlandse methaanuitstoot komt uit melkkoeien. Gemiddeld produceren de dames, of beter gezegd de bacteriën in hun pens, zo’n 350 gram per dag.

Hint voor de makers van flauwe grappen: het meeste gas komt er van voren uit.

De afgelopen 10 jaar hebben boeren de uitstoot per liter melk al met 10 procent weten te verminderen. Hoe precies staat er helaas niet bij, maar het zal wel aan de voeding liggen.

Het nieuwe project onder leiding van prof. Johan van Arendonk moet vooral duidelijk maken waarom de ene koe meer methaan produceert dan de andere. Eerste aandachtspunt is de ontwikkeling van een indicator die de emissie van individuele koeien afleidt uit de samenstelling van de melk. Punt twee is het verkrijgen van meer inzicht in wat er in een koeienpens gebeurt. Ook zal de genetische variatie tussen koeien in kaart worden gebracht. Tot slot willen de onderzoekers meer te weten komen over de interactie tussen genetica, microbiota en diervoeding.

Uiteindelijk moet duidelijk worden hoe je de voedselsamenstelling verder kunt optimaliseren, én hoe je melkkoeien moet fokken die zo weinig mogelijk methaan uitstoten zonder dat hun gezondheid en de kwaliteit van de melk er door achteruitgaan.

En nu maar hopen dat er niet uitkomt dat de atmosfeer het meest gediend is met plofkoeien die hun hele leven op stal staan.

bron: TI Food & Nutrition

Onderwerpen