In de hele VS is de klimaatverandering nu duidelijk merkbaar dus je kunt niet blijven doen alsof het een kwestie voor de verre toekomst is. Dat is de kern van het National Climate Assessment dat vandaag (dinsdag 6 mei) is overhandigd aan president Obama.

Het uit zich onder meer in droge gebieden die steeds meer gebrek aan water krijgen, natte gebieden (vooral in het oosten van de VS) die steeds meer stortregens over zich heen krijgen met de bijbehorende wateroverlast, een toename van het aantal hittegolven en bosbranden, en bossen in het noordwesten die worden kaalgevreten door kevers die door het warmere weer exponentiel in aantal toenemen. Dat de Grote Meren een groter deel van het jaar ijsvrij en bevaarbaar zijn, is een schrale troost.

En dat terwijl de gemiddelde temperatuur de afgelopen honderd jaar minder dan twee graden Fahrenheit is gestegen. De verandering is dan ook niet overal gelijk: de zuidelijke staten warmen nauwelijks op en delen van Alabama zijn zelfs afgekoeld.

Het rapport is het werk van het U.S. Global Change Research Program (USGCRP), een overheidsbureau dat in 1989 werd ingesteld door president Bush senior. In principe moet er elke vier jaar zo’n rapport verschijnen maar in de praktijk is dit nog maar de derde editie. Die rapporten zijn het werk van een groot wetenschappelijk panel dat er eindeloos over heeft vergaderd.

Officieel heeft dat panel geen politieke agenda maar de conclusies zijn uiteraard wel koren op de molen van president Obama. Die is al langer overtuigd van de urgentie van het probleem. Maar zijn plannen voor emissiebeperking worden in Republikeinse kringen afgedaan als een ‘war on coal’ die alleen maar mijnwerkers werkloos maakt, om een klimaatverandering af te wenden die niet meer is dan een links verzinsel.

Dat veel van die Republikeinen uitgerekend in Alabama en omgeving wonen is dan natuurlijk pech.

bron: The New York Times

Onderwerpen