De risico’s van de winning van schaliegas in Nederland zijn beheersbaar. Dat maakt minister Kamp op uit het langverwachte onderzoeksrapport van ingenieursbureau Witteveen + Bos, dat maandagochtend eindelijk openbaar is geworden.

In een brief aan de Tweede Kamer maakt Kamp echter duidelijk dat eventuele vergunningen voor proefboringen op zijn vroegst in oktober worden verleend. Per locatie moet eerst nog een milieu-effectrapportage (MER) worden ingediend, en het definitieve besluit hangt mede van die MER af.

Uit het onderzoek komt onder meer dat de ervaring met conventionele olie- en gaswinning leert dat de de risico’s van verontreiniging van het grondwater ‘zeer klein’ zijn en ‘door zorgvuldig werken en adequate handhaving’ zijn te ondervangen. Zo zouden vloeistofdichte vloeren onder de watertanks moete worden voorgeschreven..

Aardbevingen zijn niet te voorkomen, maar de maximale kracht blijft ‘naar verwachting’ onder de 3 op de schaal van Richter.

In zijn brief laat Kamp er geen twijfel over bestaan dat hij zelf een groot voorstander van schaliegaswinning is. Hij benadrukt het belang van aardgas voor de Nederlandse economie én voor het milieu (het is immers een relatief ‘schone’ brandstof) en hij voorspelt dat de aargasvraag ‘tot ver na 2020’ op het huidige niveau van 45 miljard kuub per jaar zal blijven. Hetgeen zou betekenen dat we het met de Groningse aardgasvoorraad niet redden.

Eén alinea verderop lees je overigens dat de geschatte schaliegasvoorraad 200 tot 500 miljard kuub bedraagt, zodat dat gas ons zelfs in het allerbeste geval 12 jaar verder vooruit helpt.

Het is nu aan de Tweede Kamer om te besluiten of Kamp zijn zin krijgt, of dat het protest vanuit de samenleving zwaarder weegt. Eerder liet de PvdA weten tegen te willen stemmen, maar onbekend is of dat voornemen nog staat.

bron: Ministerie van Economische Zaken

Onderwerpen