Chemici moeten zich veel intensiever met forensisch onderzoek gaan bemoeien. Want wereldwijd worden te veel mensen onschuldig veroordeeld als gevolg van wetenschappelijk knoeiwerk, stelde advocaat Peter Neufeld tijdens het herfstcongres van de American Chemical Society.

What we want to do is make forensic science more about science and less about law enforcement’, aldus Neufeld. Waarmee hij bedoelt dat forensisch onderzoekers er nu nog vooral op uit zijn om het gelijk van politie en justitie te bewijzen. Voor bewijs dat de verdachte vrijpleit hebben ze veel minder oog. En wie denkt dat dat alleen in de VS zo is moet nog maar eens goed kijken naar enkele recente dwalingen van de Nederlandse justitie.

Neufeld is dan ook mede-oprichter van het Innocence Project, een organisatie die al bijna 300 onschuldig veroordeelden uit de cel heeft weten te krijgen. In de meeste gevallen op basis van bewaard gebleven DNA-sporen, die ten tijde van hun veroordeling niet konden worden geanalyseerd omdat die techniek nog moest worden uitgevonden.

Het bewijs op grond waarvan ze wèl werden veroordeeld, kwam volgens Neufeld in bijna de helft van de gevallen neer op ‘misbruik van forensische wetenschap’. Zo wist zijn organisatie na 10 jaar iemand uit de dodencel te krijgen, die schuldig was bevonden op basis van een patroon van tandafdrukken.

Het Amerikaanse Congres behandelt momenteel een wet die meer geld vrijmaakt voor forensisch onderzoek, en die de ontwikkeling van vaste standaarden voorschrijft. Neufeld roept chemici op om bij hun lokale volksvertegenwoordiger te lobbyen om die wet alsjeblieft aan te nemen.

bron: news@nature

Onderwerpen