Iridiumkatalysator

Japanse onderzoekers is het gelukt om lignine met een iridiumkatalysator op te splitsen in aromatische moleculen zoals naftaleen en bifenyl, melden zij in Nature Communications.

Lignine en cellulose zijn over het algemeen niet makkelijk te reduceren. Toch zijn dit interessante bronnen voor oplosmiddelen en grondstoffen in de fijn- en bulkchemie. Lignine kun je al laten reageren naar alcoholen en ethers, maar verbindingen met benzeen erin waren nog niet selectief te reduceren.

Shuhei Kusumoto en Kyoko Nozaki van de University of Tokyo hebben meerdere iridiumkatalysatoren ontworpen die deze reductie wel kunnen uitvoeren. Deze katalysatoren zijn getest op het verbreken van de C-O bindingen van fenolen, arylmethylesters en ketonen. De reacties verliepen bij 200°C, zonder oplosmiddel en onder een waterstofatmosfeer.

De beste katalysator bestaat uit iridium met een cylopentadienyl-ligand, een gedeprotoneerd cylcopentadieen met fenylgroepen en een hydroxylgroep. De andere liganden zijn een trifenylfosfine-groep en twee waterstofatomen. De hydroxylgroep bleek cruciaal te zijn voor een goede opbrengst. De onderzoekers vermoeden daarom dat waterstofbruggen een belangrijke rol spelen in de coördinatie van de katalysator.