Shell en 38 andere Nederlandse bedrijven en organisaties roepen de politiek op om vaart te maken met de realisatie van de klimaatdoelen die eind vorig jaar zijn afgesproken in Parijs. Ze denken dat ze zo op termijn meer kunnen verdienen dan wanneer de regering het probleem voor zich uit blijft schuiven, blijkt uit een persbericht.

Opvallend is wel dat in deze ‘Transitiecoalitie’ nauwelijks chemische bedrijven zitten: naast mede-initiatiefnemer Shell Nederland eigenlijk alleen Arkema, de voormalige chemietak van Total. Wel doen vijf havenbedrijven mee en zowat alle in Nederland actieve energiegiganten. Plus een aantal grote ingenieursbureaus, aannemers en toeleveranciers als IBM en Siemens.

Ze stellen dat versnelde verduurzaming van de energievoorziening Nederland in staat zal stellen koploper op dit gebied te worden. De financiële winst zit dan in export van de opgedane expertise.

Ze pleiten dan ook voor een klimaatwet die Nederland verplicht om de Parijse doelstellingen voor 2050 te realiseren, met concrete tussendoelen voor 2030 en 2040. Het ministerie van Economische Zaken zou moeten worden omgevormd tot een ministerie voor Economie, Klimaat en Energie, en er zou een onafhankelijke klimaatautoriteit moeten komen die zorgt dat iedereen zich aan zijn beloftes houdt. Last but not least moet er een nationale investeringsbank komen die het geld voorschiet.

Vrijwel tegelijk kwam D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven overigens met een plan om de weigeraars te dwingen althans een béétje mee te doen. Concreet wil ze de 110 bedrijven, die genoeg CO2 uitstoten om onder het Europese emissiehandelssysteem ETS vallen, verplichten om te investeren in energiebesparende maatregelen die technisch haalbaar zijn en zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen.

En wie denkt dat vijf jaar rijkelijk kort is moet weten dat de chemiesector, tot woede en frustratie van menig plantmanager, gedurende vele jaren de reputatie heeft opgebouwd dat ze één jaar hanteerde als grens. Want stel je voor dat de olieprijs weer zou dalen.

bron: transitiecoalitie, D66