Samenwerking met WHO opgezegd wegens commerciële belangen

De Indonesische overheid wil niet meer dat vogelgriepmonsters, die in haar land zijn genomen, voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Vandaar dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die monsters voorlopig ook niet meer krijgt, zo heeft minister van gezondheid Siti Fadilah Supari laten weten.

Indonesië is een van de broeinesten van de H5N1-vogelgriep. De WHO vreest dat de houding van de overheid de ontwikkeling van vaccins vertraagt, vooral wanneer andere ontwikelingslanden ook op een idee worden gebracht.

Supari vindt het echter niet eerlijk dat de WHO de Indonesische monsters doorgeeft aan farmabedrijven, die er vervolgens vaccins op baseren die de meeste Indonesiërs niet eens kunnen betalen. Ze is best bereid de virussen beschikbaar te stellen, maar alleen als de WHO en andere organisaties een overeenkomst tekenen die commercieel gebruik uitsluit.

Probleem is dat de WHO al meer dan 50 jaar met die farmabedrijven samenwerkt, en dat de hele mondiale griepvaccinontwikkeling op die samenwerking gebaseerd is.

In de tussentijd heeft Supari zelf een overeenkomst getekend met het kleine Amerikaanse farmabedrijf Baxter Healthcare. Die werkt ook aan een vaccin tegen H5N1-vogelgriep en is bereid om het te zijner tijd in Indonesië te produceren voor lokaal gebruik. Als beloning daarvoor krijgt het wél virusmonsters uit dat land.

Baxter ontkent overigens elk verband met de ruzie met de WHO.

bron: Associated Press

Onderwerpen