Indiumoxide lijkt een onverwacht goede katalysator voor industriële omzetting van koolstofdioxide in methanol. Mits je het op de juiste manier prepareert, melden Javier Pérez-Ramírez en collega’s van de ETH in Zürich.

Dat indiumoxide is vooral bekend vanwege toepassingen in lcd-schermen en andere elektronicabouwstenen. Dat het de omzetting van CO2 in methanol of mierenzuur katalyseert is al eerder waargenomen, maar daarbij ging het altijd om kleinschalige proefjes in het lab. Pérez-Ramírez lijkt de eerste te zijn die het onder industriële procescondities heeft uitgeprobeerd.

En met succes. In Angewandte Chemie meldt hij dat de In2O3-katalysator, op een inerte drager van ZrO2, het tijdens duurproeven minstens 1.000 uur uithield. Daarbij produceert hij echt alleen maar methanol. Andere metaaloxidekatalysatoren die tot nu toe zijn uitgeprobeerd, waaronder Cu-ZnO-Al2O3, zijn onder dezelfde omstandigheden lang niet zo selectief en raken hun activiteit veel sneller kwijt.

De experimenten maken ook duidelijk dat de kataytische activiteit alles heeft te maken met ontbrekende zuurstofkernen op het oppervlak van het In2O3-oppervlak. Die gaten kun je genereren door een beetje CO door de CO2 te mengen, maar het lijkt er op dat de ZrO2-drager ook zuurstof kan onttrekken uit de bovenlaag.

Dat het zo werkt was overigens drie jaar geleden al theoretisch voorspeld.

De ETH heeft er octrooi op aangevraagd, samen met het Franse olieconcern Total dat het op pilotschaal wil gaan uitproberen.

In hoeverre er voldoende indium op de wereld is voor grootschalige toepassing, is natuurlijk wel een beetje de vraag.

bron: C&EN