In Canada is een organo-ijzer(II)-complex ontwikkeld dat hydrogeneringsreacties efficiënter katalyseert dan de huidige ruthenium-, rhodium-, palladium- en platinacomplexen. En het kost maar een fractie van wat die zeldzame metalen kosten, schrijven Robert Morris en collega’s van de University of Toronto in Science.

Het nieuwe complex blijkt in staat om ketonen en imines asymmetrisch te hydrogeneren tot respectievelijk alcoholen en amines. Daarbij krijg je telkens één stereo-isomeer redelijk zuiver in handen. Zulke ‘enantiozuivere’ producten zijn zeer in trek bij de parfumindustrie, als basis voor geurstoffen, maar je kunt ze ook uitstekend gebruiken als uitgangspunt voor de synthese van geneesmiddelen.

Uit eerder onderzoek leidden de Canadezen af dat dit moest kunnen als je Fe2+ zou omringen met gedeeltelijk verzadigde amine(imine)difosfineliganden, dus P-NH-N-P. Die aanname bleek inderdaad te kloppen. Om pure stereo-isomeren te kunnen produceren moeten die leganden overigens óók enantiozuiver zijn, en dát blijk je weer te kunnen bereiken door de liganden als het ware om het Fe2+ heen te synthetiseren.

Binnen technologie-incubator GreenCentre Canada wordt inmiddels gewerkt aan de commercialisering.

bron: University of Toronto

Onderwerpen