Katalytische miniatuurkomkommertjes mét shrinkwrap

Om een goud-platinakatalysator te kunnen gebruiken in organische oplosmiddelen, ga je uit van nano-goudstaafjes. Die voorzie je van een laagje platina dat zó dun is dat het goud er hier en daar nog onderuit komt. Tot slot coat je de staafjes met polystyreenmoleculen. Dat stellen onderzoekers van Rice University (VS) in het jongste nummer van Angewandte Chemie.

Een dergelijke katalysator zou interessant moeten zijn voor allerlei industriële processen, waarbij je met name aan hydrogenering moet denken.

Tot nu toe is men voor zulke omzettingen vaak aangewezen op homogene katalysatoren die bestaan uit metaalkernen, omringd door organische liganden. Die werken wel, maar ze zijn na afloop nogal lastig uit het reactiemengsel te krijgen. De nu gepresenteerde nanostaafjes zijn heterogeen: ze lossen niet echt op maar worden gesuspendeerd en laten zich eenvoudig afscheiden in een centrifuge.

Volgens de onderzoekers verhoogt de polystyreencoating niet alleen de compatibiliteit met het oplosmiddel, maar (om onduidelijke redenen)ook de selectiviteit. Er zijn proefjes gedaan met hydrogenering van terminale olefinen, waarbij een selectiviteit van bijna 100 procent werd gehaald.

Ze gaan het nu ook met een palladiumcoating proberen.

bron: Rice University

Onderwerpen