Benomyl.

Gebrek aan aldehyde-dehydrogenase lijkt één van de oorzaken te zijn van de ziekte van Parkinson. Door dat gebrek te verhelpen moet je het ziekteverloop op z’n minst kunnen vertragen, suggereren UCLA-onderzoekers in PNAS.

De onderzoekers kwamen er achter toen ze het verband onderzochten tussen parkinson en Benomyl. Dit ooit zeer populaire fungicide, voluit methyl-1-(butylcarbamoyl)benzimidazol-2-ylcarbamaat, staat al langer te boek als reproductietoxisch en mogelijk carcinogeen. Producent DuPont heeft het in 2001 van de markt gehaald omdat men er grote problemen mee vreesde te krijgen. Of de effecten van chronische blootstelling nu nog steeds merkbaar zijn, is op z’n minst een interessante vraag voor letselschade-advocaten.

Voeg daarbij dat er al meer landbouwgiffen zijn betrapt op het significant verhogen van de kans op parkinson, en het belang van het UCLA-onderzoek is wel duidelijk.

Parkinson wordt veroorzaakt door een gebrek aan dopamine in de hersenen, wat weer komt door afsterven van de dopaminergische neuronen die deze signaalstof produceren. Jeff Bronstein en collega’s dienden daarom eerst benomyl toe aan een in-vitrokweekje van zulke dopaminergische neuronen, en constateerden dat die er inderdaad niet tegen konden.

Verder onderzoek in zebravisjes leerde dat het ook alleen deze neuronen waren die er niet tegen konden - de rest van de zenuwcellen had er geen last van.

En dat bleek dus weer te komen doordat een aldehyde dehydrogenase (ALDH) wordt geremd. Dat enzym breekt onder meer 3,4-dihydroxyfenylaceetaldehyde (DOPAL) af, een toxische metaboliet van dopamine. Zonder enzym hoopt DOPAL zich op en dát is wat de schade aan de neuronen veroorzaakt. Dat benomyl chemisch gezien dit effect kan hebben is al eerder aangetoond: het wordt gemetaboliseerd tot S-methyl N-butylthiocarbamaat sulfoxide, en die stof bleek bij muizen inderdaad ALDH te remmen.

Zodat we nu waarschijnlijk weten waarom pesticiden de kans op parkinson verhogen. Ongetwijfeld zijn ze niet de enige oorzaak; het staat immers vast dat klontering van een geheel ander eiwit genaamd alfa-synucleïne eveneens neuronen laat afsterven. Maar elk dopaminergisch neuron dat onnodig doodgaat, is er natuurlijk eentje te veel.

En uiteraard is er geen enkele reden om aan te nemen dat ALDH alleen door pesticiden wordt geremd. Mogelijk is dit enzym aangetast bij álle parkinsonpatiënten, en maakt blootstelling aan pesticiden het alleen een beetje erger.

bron: UCLA

Onderwerpen