Binnen het demissionaire kabinet zal staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (CDA) de beleidsterreinen hoger onderwijs, wetenschap, cultuur, media en emancipatie overnemen. En niet minister Andre Rouvoet, zoals wij eerder meldden.

Eerder was al duidelijk dat Rouvoet (CU) afzag van het onderdeel homo-emancipatie, omdat hij zich niet echt kan vinden in dit onderwerp.

 

Officieel neemt Rouvoet de taken waar van minister Ronald Plasterk (PvdA), die onlangs ontslag nam. Maar woensdag is afgesproken dat Rouvoet in de praktijk eigenlijk alleen de portefeuille overneemt van Sharon Dijksma (ook PvdA), de tweede staatssecretaris op het ministerie, die tegelijk met Plasterk is opgestapt. Dat pakket omvat basisonderwijs, kinderopvang, speciaal onderwijs en voorschoolse opvang.

 

Verwacht wordt dat Van Bijsterveldt vooral op de winkel zal passen. Tegenover het ANP heeft ze al verklaard dat ze niet zo veel aan cultuur en media gaat doen als haar voorganger: “Ik heb minder tijd dan hij had en ook geen hoed.”

 

bron: NRC, Ublad

Onderwerpen