Burgerrechtenactivisten noemen Myriad- borstkankermonopolie ongrondwettig

De American Civil Liberties Union (ACLU) heeft een rechtszaak aangespannen tegen biotechbedrijf Myriad Genetics, de University of Utah Research Foundation en het Amerikaanse patentbureau PTO. De burgerrechtenorganisatie claimt dat de beruchte octrooien op de ‘borstkankergenen’ BRCA1 en BRCA2 ongeldig zijn en bovendien indruisen tegen de Amerikaase grondwet, zo meldt het tijdschrift Genetic Engineering & Biotechnology News.

Het tijdschrift ziet aankomen dat dit een ‘landmark case’ wordt voor de biotechnologie. Als de ACLU van de rechter gelijk krijgt, heeft iedeeen straks een probleem die in de VS nog een gen wil octrooieren.

Mutaties in de BRCA-genen leiden tot een sterk verhoogd risico op (erfelijke) borstkanker. Dat is ooit in Utah ontdekt, waarna de universiteit octrooi aanvroeg op de complete genen en alles wat er mee samenhing. Myriad heeft een exclusieve licentie en claimt het alleenrecht op diagnostische tests die kunnen uitwijzen of vrouwen dragers van een mutatie zijn. Dankzij dat monopolie kan Myriad meer dan 3000 dollar vragen voor zo’n test.

In Europa is jarenlang juridische strijd geleverd rond deze octrooien. Uiteindelijk heeft het Europese octrooibureau in München bepaald dat ze alleen geldig zijn in sterk afgezwakte vorm. Maar in de VS is het nooit gelukt om ze met succes aan te vechten.

De door de ACLU gekozen strategie lijkt nu te zijn om te claimen dat álle octrooien op genen onterecht zijn. Gesteld wordt dat ze medische research in de weg staan, de ontwikkeling van alternatieve diagnostische tests verhinderen en de keuzevrijheid binnen de gezondheidszorg beperken. Bovendien wordt de opleiding van de volgende generatie genetica-laboranten er door bemoeilijkt. Etcetera, etcetera, etcetera.

Of de ACLU hiermee enige kans maakt bij de rechter is volstrekt onduidelijk.

bron: Genetic Engineering & Biotechnology News

Onderwerpen