Met een palladiumcomplex kun je het vrijkomen van koolstofmonoxide in levend weefsel zichtbaar maken. Voor het eerst kun je zo de signaalfunctie van dit gas serieus bestuderen, hoopt Berkeley-onderzoeker Chris Chang.

Het idee is dat het palladium een reactie katalyseert van CO met de organische delen van het complex. Door de carbonylering komen die onderdelen los van het palladium. En wat belangrijker is: ze gaan groen fluoresceren.

Met NO, H2S en minstens 4 andere bekende cellulaire signaalmoleculen reageert het palladium in het geheel niet, zo meldt Changs groep deze week in JACS.

Dat CO zo’n signaalfunctie heeft en dat cellen het kunnen aanmaken, is nog niet zo lang bekend. Tot nu toe was die productie moeilijk te meten zonder eerst de cel te doden. Met behulp van Changs complex zou je het proces voor het eerst live moeten kunnen volgen.

Of het in de praktijk werkt, is afwachten. Om te beginnen weet niemand hoe groot de CO-productie is. Het meetbereik ligt volgens Chang in het ‘lage micromolaire tot hoge nanomolaire’ gebied, en hij kan alleen maar hopen dat dat de behoefte dekt.

Ook is nog niets bekend over de toxiciteit van het complex. Changs medewerkers hebben het losgelaten op een kweekje van niercellen waar een molecuul bij zat dat CO afgeeft. Ze zagen groen licht, maar of dat iets zegt?

bron: C&EN

Onderwerpen