Grafeenplaatjes veroorzaken na inademing ontstekingen diep in de longen. Hierin lijkt de stof op asbest, stellen Anja Schinwald en haar collega’s van de University of Edinburgh in ACS Nano. Echte problemen zijn alleen te verwachten bij langdurig contact, maar stofkapjes zouden deze moeten kunnen voorkomen.

De afgelopen periode gaat er geen dag voorbij of er is weer een nieuwe eigenschap of toepassing van grafeen ontdekt. Verwacht wordt dat de stof ondertussen ook op commerciële basis steeds vaker en in grotere hoeveelheden gebruikt zal worden. In de praktijk is grafeen een makkelijk in te ademen fijn poeder. Het onderzoek richtte zich op mogelijke risico’s die het met zich meebrengt.

Het venijn van de platte grafeenplaatjes is dat zij vanwege hun aerodynamische diameter (ze ‘vliegen’ op hun kant) veel dieper in de longen doordringen dan je aan de hand van hun grootte zou verwachten. Eenmaal onder in de longen aangekomen veroorzaken de grafeenplaatjes ontstekingen. Macrofagen, immuuncellen die celresten en ziekteverwekkers opruimen, kunnen de grafeenplaatjes die groter zijn dan 15 micrometer niet opslokken. Het resultaat is dat de deeltjes blijven zitten en kunnen opstapelen, zoals ook met asbestvezels het geval is. Daarnaast ontstaat er een ontstekingsreactie.

De onderzoekers zagen wel dat het grafeen langzaam via het lymfevocht uit de longen verdwijnt. Daarnaast stellen zij voor de grafeenplaatjes zo te produceren dat zij klein genoeg zijn om door macrofagen opgeslokt te kunnen worden.

Bron: ACS Nano

Onderwerpen