Creationisten beginnen wetenschappelijk tijdschrift

Fanatieke creationisten zijn een wetenschappelijk tijdschrift begonnen. Answers Research Journal staat open voor ‘onderzoek naar de Schepping en de Zondvloed binnen een bijbelse context’.

Publicaties in het tijdschrift zijn ‘peer reviewed’, maar wel door mensen ‘die de stellingname van het tijdschrift ondersteunen’. En die stellingname komt er op neer dat je de Bijbel vokomen letterlijk dient te nemen.

Het eerste nummer bevat onder meer een bijdrage aan de discussie op welke dag God nu precies de micro-organismen heeft geschapen. Boeiend is ook een studie die aantoont dat de Aarde echt niet ouder hoeft te zijn dan 6000 jaar: de geologische datering is in de war gestuurd door versneld radioactief verval tijdens de Schepping.

De auteursinstructies op de website geven onder meer precies aan hoe je moet verwijzen naar bijbelse teksten, en wanneer je bijvoorbeeld ‘Flood’ met een hoofdletter moet schrijven (alleen als je de zondvloed bedoelt, dus, en niet bij kleinere overstromingen).

Answers Research Journal is overigens geschapen door Answers in Genesis, dezelfde club die vorig jaar in Kentucky het Scheppingsmuseum opende.

bron: naturenews

Onderwerpen