Verband tussen BSE en fout gevouwen eiwitten ondergraven

Muizen, die geïnfecteerd zijn met de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, gaan daar wel aan dood maar zonder dat zich fout gevouwen prioneiwitten ophopen in de hersenen. Die verrassende ontdekking wordt binnenkort door Rona Barron (Roslin Institute, Edinburgh) gemeld in het Journal of Biological Chemistry.

Het betekent ten eerste dat de afwezigheid van die eiwitophopingen geen betrouwbare indicatie hoeft te zijn dat mensen en dieren niet zijn overleden aan Creutzfeldt-Jakob, gekkekoeienziekte (BSE) of een aanverwante prionziekte. Mogelijk worden dus grote aantallen gekke koeien niet als zodanig herkend en vervolgens gewoon opgegeten.

Het betekent ten tweede dat die foute prionen mogelijk niet de werkelijke ziekteverwekkers zijn, maar enkel een symptoom. Tot nu toe wordt algemeen aangenomen dat de foute vouwing besmettelijk is: zodra die foute prionen in de hersenen terechtkomen, gaan de gezonde eiwitten zich daar ook verkeerd vouwen. Het experiment met de muizen suggereert echter een andere doodsoorzaak. Mogelijk is een nog onbekend virus in het spel, al kan het natuurlijk ook nog dat de fout gevouwen prionen gewoon toxisch zijn.

bron:NewScientist.com

Onderwerpen