Odfjell heeft het definitief verbruid bij de toezichthoudende instanties. Het tankopslagbedrijf blijkt niet eens te weten wanneer het zijn tanks voor het laatst heeft gecontroleerd. Inmiddels is een bestuursrechtelijke procedure in gang gezet die tot stillegging van activiteiten kan leiden, meldt DCMR Milieudienst Rijnmond in een persbericht waar de honden geen brood van lusten.

De conclusie van de inspecteurs is dat Odfjell ‘onvoldoende verantwoordelijkheid toont voor de veiligheid op zijn terrein’. “Odfjell heeft een grote achterstand en moet verbeteren”, aldus DCMR-directeur Jan van den Heuvel.

Het bedrijf kan de dwangmaatregelen alleen nog voorkomen door op korte termijn keihard aan te tonen dat bepaalde tanks wèl in orde zijn. Ook moeten de drijvende daken van een aantal van die tanks zo snel mogelijk worden vervangen.

De maatregelen volgen op een grootschalige inspectie in maart dit jaar, door DCMR, de Inspectie SZW en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Toen zijn enkele activiteiten al per direct stilgelegd omdat de veiligheid in het geding was: zo werden niet-explosieveilige pompen gebruikt in situaties waar wèl explosiegevaar heerste. Ook werd geëist dat de blusinstallaties werden nagezien, op straffe van een dwangsom.

Die inspecties waren weer ingegeven door een reeks lekkages van onder andere benzeen, en gruwelverhalen in het Algemeen Dagblad. Die krant meldde onder meer dat aannemers niet meer op bepaalde delen van het terrein durfden te komen en dat die drijvende daken zò rot waren dat je er gemakkelijk doorheen kon zakken.

Na de inspectie heeft Odfjell een paar tanks geleegd die kennelijk nog slechter waren dan de rest. Of die blusinstallaties zijn gerepareerd, is onduidelijk. Of er serieus kans is dat het bedrijf binnen de gestelde termijn aan alle eisen kan voldoen, is nog veel onduidelijker.

Mocht u het met eigen ogen willen bekijken: aanstaande vrijdag is er een open dag.

bron: DCMR, RTV Rijnmond

Onderwerpen