Dat elementaire fluor in de vrije natuur niet kan voorkomen, is een vergissing. Het mineraal antozoniet bevat dit gas wel degelijk, tonen NMR-metingen van Duitse onderzoekers aan.

Tot nu toe werd aangenomen dat F2 zo extreem reactief was dat het nooit lang kon blijven bestaan, behalve dan in een afgesloten houder waarin het nergens anders mee kan reageren.

Er waren wel aanwijzingen dat het opgesloten kon zitten in antozoniet, een zwarte vorm van calciumfluoride die onder meer in Zuid-Duitsland wordt gevonden. Maar echt aangetoond was dat nooit. Zodra je het mineraal breekt en het gas vrijkomt, reageert het onmiddellijk met zuurstof en waterdamp tot ozon en waterstoffluoride.

Een eerdere Vlaamse poging om het mineraal onder vacuüm te kraken, de gassen op te vangen en ze te analyseren met een massaspectrometer, leverde geen F2 op maar alleen een paar fluorverbindingen.

Met in situ-NMR-spectroscopie hebben Florian Kraus (TU München) en collega’s nu echter tòch een signaal opgepikt dat alleen van F2 kan zijn, zo meldden ze zojuist op de website van Angewandte Chemie. Discussie gesloten.

bron: Angewandte

Onderwerpen