Wereld vindt 2,5 miljard per jaar voldoende

Wereldwijd is in 2007 iets meer dan 2,5 miljard dollar besteed aan R&D op het gebied van ziekten die vooral voorkomen in ontwikkelingslanden. Slechts tien procent van het bedrag kwam van het bedrijfsleven, zo wordt vandaag gemeld in PLoS Medicine.

Een vergelijking met de hoeveelheid geld die wordt gestoken in ondersteuning van matig functionerende bankiers, laten de Australische auteurs wijselijk achterwege.


Overheden en filantropische instellingen brachten samen 2,3 miljard op. Daarvan kwam 42 procent voor rekening van de Amerikaanse overheid en 18 procent van de Bill & Melinda Gates Foundation, tevens opdrachtgever van het nu gepresenteerde onderzoek.

Opvalend is ook dat bijna 80 procent van dat bedrag naar slechts drie ziektes ging: hiv, tuberculose en malaria. Slaapziekte, leishmaniasis en de ziekte van Chagas waren samen goed voor 4,9 procent, alle soorten diarree tezamen kregen 4,5 procent. Voor ziekten als lepra, trachoom en tyfus was minder dan 10 miljoen dollar beschikbaar. In sommige gevallen was het te weinig om ook maar één nieuw medicijn te ontwikkelen.

De auteurs concluderen dat investeringsbeslissingen op dit gebied niet alleen worden genomen op basis van wetenschappelijke of epidemiologische overwegingen, maar ook worden beïnvloed door de voorkeuren van donors en het stemvolume van belangengroeperingen.

bron: PLoS

Onderwerpen