Fluor is een beter basismateriaal voor accu’s dan lithium. Het levert een 10 keer zo hoge energiedichtheid op en het is nog veiliger ook, claimen Munnangi Anji Reddy en Maximilian Fichtner (Karlsruher Institut für Technologie) in het Journal of Materials Chemistry.

Het idee is om een metaalfluoride als kathode en een metaal als anode te nemen, gescheiden door een elektrolyt dat fluoride-ionen bevat. Het fundamentele verschil met een traditionele Li-ionbatterij is dus dat je niet de positief geladen metaalionen gebruikt als ladingstransporteur, maar juist de negatief geladen tegenionen.

De winst zit volgens Fichtner in het feit dat je hierdoor in plaats van lithium een metaal kunt gebruiken dat minder instabiel is en - heel belangrijk - per atoom meer dan één elektron kan afstaan.

Veel verder dan een concept zijn ze in Karsruhe overigens nog niet. Zo wordt nog gezocht naar een fluoridehoudend elektrolyt dat ook bij kamertemperatuur vloeibaar is, en niet alleen maar bij hoge temperaturen werkt.

bron: Karlsruher Institut für Technologie

Onderwerpen