De overheid heeft de chemie aangewezen als één van de drie innovatiegebieden die een forse investering in het technisch beroepsonderwijs tegemoet kunnen zien. Consortia van onderwijsinstellingen, bedrijven en andere partners worden vanaf nu uitgenodigd om op het initiatief in te haken.

De ministerie van Onderwijs en EZ stellen samen in total 28 miljoen euro beschikbaar, verdeeld over 5 jaar. De innovatiegebieden Chemie, Water en High-Tech Automotive Systems mogen dat bedrag onderling verdelen.

 

Het is de bedoeling dat die euro’s worden gebruikt om zes Centra voor Innovatief Vakmanschap op te richten voor het mbo, en drie Centres of Expertise voor het hbo. Binnen die centra moeten onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven nauw gaan samenwerken, om een zo groot mogelijke uitstroom van jongeren op de technische arbeidsmarkt te realiseren. Daarnaast moeten ze het bedrijfsleven helpen om méér te innoveren.

 

Voor elk hbo-centre stelt de overheid 1 miljoen per jaar beschikbaar, voor elk mbo-centrum 400.000 euro per jaar. Dit gedurende vijf jaar.

 

Voorwaarde is wel dat de deelnemers zelf minstens hetzelfde bedrag bijdragen.

 

De invulling van de centra laat de overheid ook aan die deelnemers over. Mbo/hbo-onderwijsinstellingen, bedrijven en andere partners worden uitgenodigd om consortia te vormen. Vóór 15 oktober 2010 moeten die consortia een business case indienen voor een mbo- en/of hbo-centrum. Eind dit jaar moet duidelijk worden welke voorstellen door de overheid worden gehonoreerd.

 

bron: Platform Bèta Techniek

Onderwerpen