EU gaat producten van gekloonde dieren niet apart behandelen

Melk en vlees van gekloonde dieren worden in de EU voorlopig net zo behandeld als alle andere ‘nieuwe’ voedingsmiddelen. Dat is het resultaat van spoedoverleg binnen de Novel Foods Working Group van de Europese Commissie.

Het onderwerp werd vorige week plotseling urgent. Toen bleek dat een embryo, dat was voortgekomen uit een gekloonde Amerikaanse koe, was ingebracht in de baarmoeder van een Engelse koe. Met die mogelijkheid bleek de bestaande regelgeving geen rekening te houden. Voor het eerst bestond er dus een reële mogelijkheid dat melk c.q. rundvlees van gekloonde origine in de supermarkt zou belanden.

Het bericht kwam twee weken nadat de Amerikaanse FDA bekend had gemaakt dat ze geen principiële bezwaren tegen het consumeren van klonen kan bedenken. Verwacht wordt dat vlees en melk daar binnenkort officieel voor consumptie worden vrijgegeven.

De Commissie denkt echter dat het in Europa nog lang niet zo ver is, en dat de technologie voorlopig toch niet wijdverbreid zal worden toegepast. Het grote publiek is nogal huiverig voor klonen, en de voedingsmiddelenindustrie weet dat maar al te goed.

bron: foodproductiondaily.com

Onderwerpen