Het US Environmental Protection Agency dreigt de ‘geheime’ receptuur van een aantal fijnchemische producten te onthullen. Het recht van de samenleving om te weten wat er precies in zit weegt zwaarder dan het recht van de fabrikant om dat geheim te houden, zo heeft Chemical & Engineering News vernomen.

Het betreft producten van 5 bedrijven, waaronder geurstoffenfabrikant Givaudan en additievenmaker Nalco. Ze zijn vorige week aangeschreven met de mededeling dat de receptuur over ongeveer een maand openbaar wordt, tenzij ze het aandurven om er een federale rechtszaak van te maken.

Het gaat om stoffen die voorkomen in toxiciteitstests. De bedrijven in kwestie moesten de resultaten van die tests indienen bij het EPA in het kader van de Toxic Substances Control Act (TCSA).

Die wet eist dat veiligheids- en gezondheidsrisico’s van producten in principe openbaar zijn, maar hij laat wel ruimte voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. EPA-medewerkers zijn zelfs strafbaar wanneer ze die geheimen tóch onthullen.

De fabrikanten mogen zelf aangeven wat bedrijfsgeheim is, maar alleen binnen bepaalde grenzen. En binnen EPA is men al langer van mening dat die grenzen door sommige fabrikanten wel heel erg worden opgerekt. Met als gevolg dat zó weinig openbaar mag worden gemaakt dat niemand meer iets aan de resterende gegevens heeft.

Zie voor een voorbeeld dicht bij huis de inventarislijst van het afgebrande Chemie-Pack in Moerdijk, die voornamelijk vol stond met vage handelsnamen. Wat daar écht aan moleculen aanwezig was, is nog steeds knap onduidelijk.

De vijf nu aangeschreven bedrijven zijn kennelijk zó ver gegaan met hun geheimhouding dat EPA het aandurft om ze aan de schandpaal te nagelen. Vermoedelijk gaat het om stoffen die tamelijk triviaal zijn en tegelijk enigszins berucht. Dat Nalco er bij staat, zou bijvoorbeeld wel eens te maken kunnen hebben met de detergentia die de afgelopen zomer op grote schaal in de Golf van Mexico zijn verspreid teneinde olievervuiling te dispergeren.

Het is nu afwachten wat de bedrijven in kwestie gaan doen. Als ze inderdaad naar de rechter stappen lopen ze het risico dat ze grandioos ongelijk krijgen en EPA nog veel meer recepten openbaar mag maken.

En vermoedelijk heeft EPA dat al ingecalculeerd.

bron: C&EN

Onderwerpen