Delftse onderzoekers denken een klassieke elektromotor dusdanig te kunnen verkleinen dat de rotor nog maar uit één molecuul bestaat. Ze hebben hem nog niet echt gebouwd maar ze zijn een eind op weg, zo suggereert een persbericht van de Stichting FOM.

Het is niet het eerste ontwerp voor een moleculaire motor. Maar dat het op wisselspanning loopt en niet op warmte of op licht, en dat je via de frequentie va die wisselspanning het toerental moet kunnen regelen, is wel vrij bijzonder.

 

Het zojuist in ACS Nano gepubliceerde ontwerp is te vergelijken met dat van een synchrone draaistroommotor. De rotor is een star, ruitvormig molecuul met een dipoolmoment dat de gebruikelijke magneet vervangt. Het statorveld wordt opgewekt door de gate-elektrode van een transistor. Als lagers dienen twee goudelektroden.

 

Het toerental van zo’n motor wordt bepaald door de frequentie van de wisselspanning die op de gate-elektrode wordt aangelegd. Omdat het geheel zo klein is, denken de onderzoekers hierbij tot in het GHz-gebied te kunnen gaan.

 

En omdat de elektrische weerstand over de goudelektroden sterk toeneemt wanneer het middelste deel van de rotor beweegt tegenover de rest, denken de onderzoekers ook daadwerkelijk te kunnen bewijzen dat het motortje echt draait.

 

Zoals gezed: het ding bestaat nog niet maar theoretisch moet het kunnen. Of het ook ergens bruikbaar voor is, is een kwestie van nog iets langer afwachten.

 

bron: FOM

Onderwerpen