Om de industrie te laten investeren in de ontwikkeling van nieuwe antibiotica, zou je de winst moeten ontkoppelen van het onzetvolume. Bedrijven beloon je dan puur voor de klinische waarde van hun product, suggereert een essay in PLOS Medicine.

Het zou een oplossing zijn voor het grote probleem met nieuwe antibiotica, namelijk dat je ze zo weinig mogelijk wilt voorschrijven om te voorkomen dat bacteriën er al te snel resistent tegen worden. Dat druist rechtstreeks in tegen het belang van de farmaceutische industrie, die winst maakt per pil en dus zo veel mogelijk van die pillen wil verkopen. Als ze van tevoren weet dat dat niet gaat lukken, gaat ze niet in antibiotica-R&D investeren. Zelfs niet als de overheid dat subsidieert.

Voorgesteld wordt nu om een soort centraal bureau op te zetten, bijvoorbeeld vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie, dat die subsidies wereldwij coördineert en daartoe een grote pot met geld krijgt. Dat bureau bepaalt wat voor nieuwe antibiotica dringend nodig zijn vanwege opduikende resistentie, en subsidieert op basis daarvan gericht preklinische R&D en klinische tests.

Is zo’n antibioticum eenmaal op de markt dan houdt datzelfde bureau bij hoe goed het in de praktijk werkt, en in hoeverre het daadwerkelijk wordt voorgeschreven. Op basis daarvan krijgt de fabrikant een extra vergoeding. Er zit dus nog steeds een zeker ondernemersrisico in: werkt het antibioticum niet, dan is dat pech.

Het hier geschetste ‘delinking‘-plan is niet nieuw, maar tot nu toe heeft de politiek er weinig tot niets mee gedaan. De auteurs roepen op om daar snel verandering in te brengen, voordat we echt zonder effectieve antibiotica zitten.

bron: PLOS Medicine