Hoe Henny Kimmels de titel ‘lid van verdienste’ verdiende.

“Ik ben gemotiveerd voor de KNCV. Het motto ‘moleculen, mensen, meningen’ past goed bij mij. En als ik ergens aan meedoe, dan wil ik er ook goed aan meedoen”, zo vat Henny Kimmels zijn houding samen. Vorige maand nam hij afscheid van het KNCV-Bestuur, dat hem meteen benoemde tot lid van verdienste. En met reden, want zonder zijn inspanningen zou de KNCV er nu anders uitzien.

Kimmels studeerde af in Delft en werkte daarna 32 jaar bij Shell. Hij begon in de research, maar eindigde bij human resources. “Ergens in mijn dossier staat: ‘heeft meer dan gemiddelde belangstelling voor mensen.’ Ik deed vooral aan loopbaanplanning en -ontwikkeling, door mijn mensenkennis te combineren met kennis van de mogelijkheden binnen Shell.”

VERENIGINGSLEVEN

In 1999 kon Kimmels op een prettige manier met vervroegd pensioen, en kreeg zo meer tijd voor het verenigingsleven. “Allereerst voor de Nederlandse Procestechnologen. Toen kwam ik bij de KNCV als decaan, zoals een carrièrecoach toen nog heette. Ik stond mede aan de wieg van het Carrière Magazine en stelde in de ledenraad weleens een kritische vraag. En dan vraagt iemand: ‘Wil je in het bestuur?’” Het werd de post Interne Relaties. “In de eerste plaats was ik gewoon bestuurslid. Ik praatte mee over zaken als Debye, onderwijs, het imago van de chemie, C2W. Maar je wordt natuurlijk vooral afgerekend op je eigen portefeuille.”

PIJLERS

Bij Kimmels komst waren er 27 secties en 7 kringen. “Met die kringen was regelmatig overleg, maar met sommige secties hadden we nauwelijks contact. Mede omdat ik dat wilde, kwam in het beleidsplan te staan dat de secties de pijlers zijn van de KNCV. Dus ben ik met alle 27 gaan praten. Sindsdien zijn er een paar opgeheven of gefuseerd. Enkele zijn uit de KNCV gestapt omdat ze weinig meer met chemie hadden. Nu zijn er nog 16 secties over, plus 3 werkgroepen en 1 nieuwe afdeling, Jong KNCV. Maar de betrokkenheid bij de vereniging is veel sterker geworden, onder meer dankzij het voorzittersoverleg.”

Wat Kimmels betreft mogen er meer leden zo actief gaan meedoen. “De KNCV is een vereniging van, voor én door vrijwilligers. Vraag niet wat de KNCV voor jou kan doen, maar wat jij voor de KNCV kunt doen. Als je alleen je contributie betaalt en C2W leest heb je toch niet zo veel lol.”

Bron: C2W10, 16 mei 2008

 

Onderwerpen