Missend stuk chromosoom veroorzaakt obesitas

Ernstig overgewicht bij kinderen wordt in sommige gevallen veroorzaakt doordat één van de twee exemplaren van chromosoom 16 een stuk DNA mist. Dat melden onderzoekers uit Cambridge (Engeland) op de website van Nature.

Volgens laatste auteur Sadaf Farooqi bewijst het eens te meer dat ernstige obesitas een medische kwestie is die nader wetenschappelijk onderzoek verdient, en dat zorgverleners hun houding ten opzichte van overgewicht enigszins moeten bijstellen. Zo hanteren de Engelse Social Services lijsten van ‘risicogevallen’: kinderen die mogelijk moedwillig door hun ouders worden vetgemest. Enkele kinderen die aan het hier beschreven onderzoek hebben meegedaan, zijn nadien in allerijl van de lijst geschrapt.

Voor het onderzoek zijn de genen doorgelicht van 300 kinderen met ernstig overgewicht, waarvan bijna de helft ook enige achterstand in de ontwikkeling vertoonde. Bij 7 van hen bleek een kopie weg te zijn van het gen SH2B1, waarvan bekend is dat het betrokken is bij de leptine- en insulinehuishouding.

Bij een controlegroep van 7.366 niet-obese kinderen werd zo’n deletie slechts 2 keer teruggevonden, dus statistisch gezien lijkt het erg waarschijnlijk dat er inderdaad een verband met obesitas bestaat.

Er werden binnen de obese groep nog een stuk of tien andere deleties of extra kopieën vaker dan één keer aangetroffen, terwil ze bij de controlegroep niet of nauwelijks waren te vinden. Het ligt voor de hand dat op z’n minst een deel daarvan ook rechtstreeks met obesitas van doen heeft.

Al eerder was een link gelegd tussen obesitas en gemuteerde genen. Maar het is voor het eerst dat er een verband wordt ontdekt tussen metabole aandoeningen en ‘copy number variations’.

Blijft het feit dat bij 275 van de 300 obese kinderen géén genetische afwijking kon worden gevonden.

bron: University of Cambridge

Onderwerpen