Overheid bezint zich op reddingsplan

Duitse producenten van biobrandstoffen dreigen massaal kapot te gaan aan overproductie en stagnerende afzet. De regering in Bonn overweegt noodmaatregelen omdat het klimaatbeleid zich een dergelijk fiasco niet kan veroorloven.

De ellende begon vorig jaar augustus. Toen startte de fiscus met een heffing van negen cent per liter op biodiesel. Het plan was om de accijns stapsgewijs te verhogen totdat hij in 2012 vlak onder de belasting op aardolie-diesel zou uitkomen.
Zelfs die negen cent blijkt in de praktijk echter al voldoende om biodiesel bij de pomp duurder te maken dan gewone diesel. Volgens de Berliner Zeitung is de helft van de aanwezige productiecapaciteit al stilgelegd, of draait op een laag pitje. De eerste biodieselinstallaties zouden al zijn gedemonteerd en afgevoerd naar het buitenland.

Gevreesd wordt dat deeerstvolgende accijnsverhoging, op 1 januari 2008, de nekslag zal zijn voor veel biodieselproducerende mkb’ers.

De christendemocratische CDU/CSU verweegt nu om van die accijnsverhoging af te zien. De socialistische SPD wil de accijns wel heffen voor particulieren, maar stads- en streekbussen er van vrijstellen. Alle partijen zijn het er over eens dat het verplichte biobrandstof-bijmengpercentage omhoog moet.

bron: Handelsblatt

Onderwerpen