Speciaal voor moleculaire wetenschappers lijkt het een prima reden om ‘stoppen met roken’ toch maar toe te voegen aan de goede voornemens voor 2014.

Bij rokers vonden de Zweden 95 plekken, verspreid over het hele genoom, waar de methylering duidelijk afweek van wat je ziet bij niet-rokers. En aangezien die methylering een natuurlijk onderdeel vormt van de regeling van de genetische expressie, is het geen wonder dat ze dáár ook veranderingen in zagen optreden.

Volgens de publicatie worden onder meer de insulinereceptorbinding en de glucosehuishouding aangetast, twee factoren die samenhangen met diabetes type 2. Dat roken de kans daarop verhoogt is absoluut geen nieuws, maar tot nu toe is het moleculaire verband totaal onduidelijk - naar methylering lijkt ook nooit eerder te zijn gekeken.

Op dezelfde manier zagen de onderzoekers verstoringen in minstens drie processen die te maken hebben met de immuunrespons, en in eentje die samenhangt met de vruchtbaarheid. Ook daarvoor geldt dat het empirische verband met roken al veel eerder is vastgesteld, maar dat niemand tot nu toe snapte hoe het kon.

De Zweden tekenen er bij aan dat dit epigenetische effect in het geheel niet is terug te vinden bij mensen die alleen snuiftabak gebruiken. Dat doet vermoeden dat het wordt veroorzaakt door de ontledingsproducten die ontstaan tijdens de verbranding van de tabak, en niet door verbindingen die er van nature in zitten.

Uiteraard is het óók nog steeds mogelijk dat ze er volledig naast zitten, maar het lijkt zeker de moeite waard om hun bevindingen eens terdege na te trekken.

bron: Uppsala Universitet

Onderwerpen