Metformine verlaagt de mutatiesnelheid in cellen en de opstapeling van DNA-schade, claimen onderzoekers uit de groep van Michael Pollak (McGill University) in Cancer Prevention Research. Het zou de eerdere waarnemingen kunnen verklaren dat onder diabetici, die dit middel gebruiken, minder kanker voorkomt.

Metformine remt de glucosevorming in de mitochondriën in levercellen om hoge bloedsuiker te voorkomen. Maar het blijkt ook een andere werking te hebben: het pakt vrije zuurstofradicalen aan. De mitochondriën verbranden voedingsstoffen voor de vorming van ATP, waarbij de radicalen vrijkomen. Hoewel het lichaam allerlei mechanismen heeft om ze op te ruimen, veroorzaken de radicalen ondermeer schade aan het DNA. Mutaties en uiteindelijk kanker kunnen hiervan het resultaat zijn.

Omdat metformine de radicalen aanpakt, valt de schade aan het DNA lager uit, met minder mutaties als gevolg. Toch lijkt het anders te werken dan reguliere antioxidanten. Het pakt namelijk specifiek radicalen aan die voortkomen uit veranderde mitochondriën, zoals je ze terugvindt in cellen met mutaties in het DNA die kankervorming mogelijk maken.

Het komt goed uit dat metformine deze werking laat zien, omdat het wereldwijd het meest voorgeschreven middel tegen diabetes is. Het heeft zich dus al lang heeft bewezen op het gebied van veiligheid. Daarnaast kent het relatief weinig bijwerkingen en is het goedkoop.

Toekomstig onderzoek zal moeten laten zien of in de gangbare doseringen voldoende metformine de organen bereikt waarin vaak kanker voorkomt om werkzaam te zijn. Als dat het geval is kan gekeken worden of het als preventief middel tegen kanker gebruikt kan worden.

Onderwerpen