Verboden stoffen meteen van de markt, rest gaat toelatingstraject in

In Nederland worden naar schatting 800 tot 1000 biociden gebruikt die niet officieel zijn toegelaten. De komende vijf jaar zullen die alsnog een toelatingsprocedure moeten doorlopen, waarbij de meest verdachte stoffen het eerste aan de beurt komen. En er zitten 67 producten bij die per direct uit de schappen moeten verdwijnen omdat ze in de hele EU al meer dan twee jaar zijn verboden, zo valt op te maken uit een brief die minister Jacqueline Cramer (VROM) maandag naar de tweede Kamer heeft gestuurd.

Uit de brief valt op te maken dat het biocidenbeleid een hoofdpijndossier is. Al in 1998 kwam een Europese Biocidenrichtlijn tot stand die voorschreef dat alle als biocide werkzame stoffen moesten worden beoordeeld. Tot nu toe is daar weinig van terecht gekomen: er geldt een overgangsperiode tot mei 2010 maar de Europese Commissie is al bezig om die met nog eens 4 jaar te verlengen.

In de tussentijd hebben de meeste EU-lidstaten nog steeds geen serieus toelatingsbeleid. Nederland wel: sinds oktober 2007 schrijft de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden voor dat alle biocide worden beoordeeld en toegelatyen door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Vanwege deze rompslomp hebben biocidefabrikanten de neiging om de Nederlandse markt dan maar links te laten liggen, met als gevolg dat er een tekort aan toegelaten biociden dreigt te ontstaan. En vandaar dat Cramer het toelatingsbeleid liever niet al te stringent handhaafde.

Daar komt nu verandering in; Cramer is door het Europese Hof op haar vingers getikt.

Al in 2007 heeft adviesbureau Royal Haskoning een inventarisatie gemaakt van de problematiek. Daar kwam de ruwe schatting van 800 à 1000 producten uit; wat er precies in de schappen van winkels en groothandels ligt weet uiteraard niemand.

Vervolgens heeft Haskoning een lijst met prioriteiten gemaakt, zowel op stof als op toepassingsgebied. Er wordt onderscheid gemaakt tussen rode, oranje, gele en zwarte stoffen. De eerste drie genieten respectievelijk hoge, gemiddelde en lage prioriteit en moeten binnen respectievelijk 20, 38 en 49 maanden bij het Ctgb worden aangemeld ter beoordeling. Tot die tijd mogen ze nog zonder toelating worden gebruikt.

De zwarte zijn al verboden volgens bestaande EU-regelgeving, en die moeten er meteen uit. Overleg met de industrie heeft volgens Cramer uitgewezen dat de gevolgen ‘meevallen’ omdat er voldoende alternatieven zijn.

bron: VROM, De Telegraaf


Onderwerpen