Tekort aan analisten dreigt, stellen docenten

De Mondriaan Onderwijsgroep schrijft dit jaar geen leerlingen meer in voor de mbo-opleiding Laboratoriumpersoneel in Delft. Docenten, leerlingen en ouders zeggen verbijsterd te zijn.


In een persbericht laat het college van bestuur weten dat voortzetting van de opleiding onverantwoord is omdat het aantal leerlingen daalt. Er moet nu al geld bij, terwijl dringend moet worden geïnvesteerd in nieuwe huisvesting. Jammer genoeg is in Delft geen aansluitende hbo-opleiding gevestigd waarmee eventueel zou kunnen worden samengewerkt. Ook zou de werkgelegenheid in de omgeving zich niet gunstig ontwikkelen.

Het laboratoriumonderwijs mag het lopende schooljaar nog afmaken. Daarna hoopt men de opleiding zo snel mogelijk te verhuizen naar een andere school in de regio, vermoedelijk in Rotterdam.

Docenten wijzen er op dat de opleiding in Delft wél een van de drie grootste van Nederland is. “Indien het besluit maatgevend is voor andere ROC’s om hun veel kleinere opleidingen Laboratoriumpersoneel eveneens te sluiten dreigt er landelijk een groot tekort aan medisch, chemisch en biologisch analisten te ontstaan”, zo schrijven ze in een brandbrief aan de pers.

Ze wijzen er op dat de werkloosheid onder afgestudeerden nu al nihil is. Ook is sprake van een groot maatschappelijk belang omdat veel leerlingen allochtonen zijn, die juist voor deze opleiding kiezen vanwege de grote kans op een baan.

Bovendien is de huidige lichting eerstejaars nog lekker gemaakt met de belofte dat die nieuwbouw er op korte termijn zou komen.

“De handelwijze van het management van de Mondriaan Onderwijsgroep getuigt geenszins van inzicht en begrip ten aanzien van de belangen van zowel leerlingen als docenten en is het zoveelste voorbeeld van de kloof tussen de directiekamers en de werkvloer in het onderwijs”, zo besluiten de docenten.

Onderwerpen