In China is een 160 miljoen jaar oud fossiel gevonden van een zoogdiertje dat waarschijnlijk géén buidel had. Juramaia sinensis bewijst dat de moleculaire wetenschappen gelijk hadden toen ze claimden dat de buideldieren toen al los moeten hebben gestaan van de overige zoogdieren, zo valt deze week te lezen in Nature.

Over dat moment bestaat al jaren onenigheid. Er was al een buidelloos fossiel van 125 miljoen jaar geleden gevonden. Maar vergelijking van typische eiwitsequenties van buideldieren en placentadieren (‘eutheria’), gekoppeld aan kennis van de snelheid waarmee de evolutie ongeveer verloopt, deed vermoeden dat deze groepen al veel eerder uit elkaar moesten zijn gegroeid.

Het nu gevonden fossiel bevestigt dit vermoeden. Van een buidel of een placenta is uiteraard niets meer over maar de tanden en de voorpoten zijn uitstekend bewaard. En die vertonen alle kenmerken van een placentadier.

Het kan dus altijd nog zijn dat Juramaia sinensis wèl een buidel had en dat de placenta pas later in de evolutie is ontstaan. Maar dat zou alleen betekenen dat het taxonomische onderscheid tussen ‘buideldieren’ en ‘placentadieren’ dringend moet worden herzien.

Tot slot kunnen we nog melden dat J. sinensis ongeveer even groot moet zjn geweest als een hedendaagse spitsmuis. Aan zijn poten te zien kon hij goed klimmen, en de onderzoekers vermoeden dan ook dat hij in bomen op insekten jaagde.

bron: BBC News

Onderwerpen