Vorstelijke hemofilie geïdentificeerd

De ‘royal disease’ waarmee de Britse koningin Victoria diverse Europese vorstenhuizen heeft opgeknapt, was een heftige vorm van hemofilie B die werd veroorzaakt door een mutatie in het gen voor stollingsfactor IX. Dat hebben Russisch-Amerikaanse onderzoekers een slordige 100 jaar na dato kunnen achterhalen aan de hand van het gebeente van de Russische troonopvolger Aleksej, zo melden ze in Science.

Tot nu toe was alleen bekend dat het ‘een’ vorm van hemofilie was. En aangezien anno 2009 geen enkele prins(es) nog drager lijkt van de koninklijke mutatie, was de exacte aard lastig te achterhalen.

Evgeny Rogaev (University of Massachusetts) en collega’s hebben het raadsel nu opgelost aan de hand van DNA uit de botten, die enkele jaren geleden in Rusland werden opgegraven en die van de Russische troonopvolger Aleksej Nikolajevitsj Romanov bleken te zijn. De in 1918 bij Jekaterinburg gefusilleerde tsarevitsj, een achterkleinzoon van Victoria, geldt als het bekendste slachtoffer van haar sub-optimale genoom.

Via multiplex target amplification en massively parallel sequencing heeft Rogaev kunnen vaststellen dat de mutatie zat in het gen F9, dat codeert voor stollingsfactor IX. De mutatie is van dien aard dat hij inderdaad leidt tot een incompleet en dus niet functionerend eiwit, en dus tot een ernstige vorm van hemofilie.

Dat dit gen op het X-chromosoom ligt is geen verrassing: Alleen mannelijke nazaten van Victoria hadden ooit last van hemofilie. Vrouwen hebben 2 X-chromosomen en de kans dat die allebei op dezelfde manier gemuteerd zijn, is verwaarloosbaar klein.

bron: BBC News

Onderwerpen