Analyse bewijst schuld Canadese migranten aan vliegtuigongeluk

De rotganzen die begin dit jaar een Airbus dwongen tot een noodlanding in de rivier de Hudson bij New York waren geen rotganzen (Branta bernicla) maar Canadese ganzen (Branta canadensis). En het waren geen Amerikaanse Canadese ganzen maar Canadese Canadese ganzen, zo melden onderzoekers van het Smithsonian-instituut in het tijdschrift ‘Frontiers in Ecology and the Environment’.

Het onderzoek bewijst dat je voor het voorkómen van ‘vogelaanvaringen’ in de buurt van de luchthaven LaGuardia niet kunt volstaan met het verjagen van de ganzen die daar in de buurt broeden. Tegen incidenteel voorbijvliegende trekvogels helpt die taktiek immers niet.

Het onderzoeksteam vergeleek om te beginnen de stoffelijke resten, afkomstig uit de motoren van het vliegtuig, met veren uit de museumcollectie. Genetisch onderzoek wees uit dat het om B. canadensis ging.

Vervolgens gebruikten ze massaspectrometrie om de verhouding tussen verschillende waterstofisotopen in de veren te analyseren. Die verhouding is afhankelijk van het plantaardige voedsel, dat de ganzen hebben gegeten nadat ze voor het laatst in de rui zijn geweest. Uit de metingen was af te leiden dat het moest gaan om trekvogels uit Labrador, en niet om broedvogels uit de buurt van het vliegveld.

De onderzoekers denken deze methode bijvoorbeeld ook te kunnen gebruiken om te bepalen wat er nu precies voor vogels tegen windturbines en hoogspanningsmasten aanvliegen.

bron: Smithsonian

Onderwerpen