De raad van commissarissen van Organon BioSciences is formeel nog steeds niet geïnformeerd over het voornemen om bijna de helft van het personeel te ontslaan en de hele R&D-afdeling te sluiten. Dat betekent dat de sluiting juridisch aanvechtbaar is, zo stelt president-commissaris Paul Brons vandaag (woensdag) in de Volkskrant.

Eerder werd al duidelijk dat de ondernemingsraad van Organon stomverbaasd was over de omvang van de ingreep. Die was dus ook niet ingelicht.

 

“De wet schrijft voor dat de ondernemingsraad tijdig op de hoogte gebracht moet worden van beslissingen, zodat er een reële kans is om nog invloed uit te oefenen op die besluiten. Wij moeten er als commissarissen op toezien dat de Nederlandse directie de juiste procedures volgt op het gebied van medezeggenschap en stellen nu vast dat dit niet het geval is”, aldus Brons in de Volkskrant.

 

Volgens Brons heeft het moederbedrijf Merck hem toegezegd dat er op 23 augustus meer informatie wordt verstrekt. Maar tegelijk heeft hij in de wandelgangen vernomen dat er nu al onderdelen van Organon onderhands te koop worden aangeboden.

 

Zijn indruk is dat Merck nooit van plan is geweest om Organon open te houden. De overname van het vorige moederbedrijf, ScheringPlough, zou puur hebben gedraaid rond een paar pareltjes uit de R&D-pijplijn. De rest zou vanf het begin bestemd zijn geweest voor de uitverkoop.

 

De president-commissaris, wiens betrokkenheid bij Organon teruggaat tot 1965, ontkent dat hij de werknemers in Oss valse hoop geeft. “De trein dendert maar door zonder dat iemand in de beslissingen wordt betrokken. Dat hoort niet. Ook de Nederlandse regering zou daartegen moeten optreden. Men doet alsof de zaak al gesloten is, maar daar verzetten wij als commissarissen ons tegen.”

 

Een dag eerder riep hij in het Brabants Dagblad premier Balkenende op om actie te ondernemen. Volgens hem kunnen de Amerikanen de premier moeilijk beschuldigen van protectionisme, omdat ze zich daar zelf al volop schuldig aan maken.

 

bron: De Volkskrant , Brabants Dagblad

Onderwerpen