Dat de CO2-emissies van westerse landen zich hebben gestabiliseerd, komt voornamelijk omdat ze hun consumptiegoederen door ontwikkelingslanden laten produceren. Hoog tijd om de in importprodukten ‘ingebakken’ CO2 eens te gaan meetellen, zo suggereert een internationaal gezelschap in PNAS.

De publicatie, gebaseerd op de emissies van 113 landen en 57 economische sectoren, maakt duidelijk dat de CO2-emissies in ontwikkelingslanden tussen 1990 en 2008 ruwweg zijn verdubbeld. En dat is echt niet helemaal toe te schrijven aan gestegen welvaart in die landen zelf. Het percentage uitstoot dat verband houdt met productie voor de export is in die jaren namelijk van 20 naar 26 procent gestegen.

 

Uiteraard vermoedden klimaatdeskundigen zoiets allang. Dat het effect vrijwel nooit wordt meegenomen bij de klimaatdiscussie, komt vermoedelijk doordat die discussie voornamelijk wordt gevoerd door westerse overheden die helemaal niet op dit slechte nieuws zitten te wachten.

 

De BBC heeft intussen de hand weten te leggen op ongepubliceerde cijfers van de Carbon Trust. Die vertellen het zelfde verhaal als de PNAS-publicatie. Ze suggereren zelfs dat er van de vermindering van de CO2-uitstoot, die de Britse overheid tussen nu en 2025 wil realiseren, helemaal niets overblijft wanneer je de door importproducten veroorzaakte uitstoot meetelt.

 

Of die overheid haar leven nu gaat beteren en de werkelijke CO2-cijfers (dus inclusief import) gaat publiceren, zoals veel klimaatdeskundigen graag zouden zien, is even afwachten.

 

bron: BBC News

Onderwerpen