Chloortreinen en aanverwant ongerief moeten definitief overbodig worden dankzij kleinschalige chloorfabriekjes met afstandsbesturing. AkzoNobel Industrial Chemicals in Amersfoort, de Duitse apparatenbouwer Uhde en diens Italiaanse elektrolyse-halfdochter Uhdenora hebben er zojuist octrooi op aangevraagd.

In een persbericht laat AkzoNobel weten dat de ontwerptekeningen bijna klaar zijn en dat de bouw van het eerste prototype meteen na de zomer kan starten.

 

Tijdens de KNCV-Voorjaarsbijeenkomst in april 2008 werden de plannen voor dergelijke installaties voor het eerst onthuld. Het toegepaste membraanelektrolyseproces, dat keukenzout en water omzet in chloor, natronloog en waterstof, komt in wezen overeen met wat er gebeurt in AkzoNobels nieuwste grootschalige chloorfabriek.

 

Het verschil zit in de schaalgrootte. De nieuwe fabriekjes leveren maximaal 15.000 ton chloor per jaar, kinderspel voor een bedrijf als AkzoNobel maar voor de meeste individuele afnemers ruim voldoende. Ze komen op het terrein van die afnemer te staan en nemen daar slechts 36 bij 46 meter in beslag, ongeveer een half voetbalveld. Alle componenten worden kant en klaar op verplaatsbare ‘skids’ aangeleverd door Uhdenora en hoeven ter plekke alleen op elkaar te worden aangesloten.

 

En heel belangrijk is dat de installaties helemaal op afstand worden bediend vanuit een centrale regelkamer bij AkzoNobel. Op die manier kan één ploeg operators verschillende chloorfabriekjes tegelijk in de gaten kan houden, wat sterk zou moeten schelen in de personeelskosten.

 

Al met al zegt AkzoNobel de productiekosten dusdanig te kunnen drukken dat de lokale chloorfabriekjes competitief zijn met wat nu in de meeste Europese landen nog gebruikelijk is, namelijk op grote schaal centraal produceren en per trein (of schip) naar de afnemer transporteren. En uiteraard zijn de veiligheidsrisico’s veel lager.

 

AkzoNobel belooft tevens een optimale kwaliteit keukenzout als grondstof aan te leveren, en de bijproducten natronloog en waterstof af te voeren wanneer de afnemer daar zelf geen emplooi voor heeft.

 

bron: AkzoNobel, Uhde

Onderwerpen